hlavicka
:: jaknabydleni.cz ::............................................................Průvodce pro všechny, kteří hledají bydlení - aneb Jak si pořídit či změnit bydlení a nepřijít o své peníze

:: Bereme si úvěr

.: Jak začít

Pokud zvažujete možnost úvěru k financování koupě bydlení, je nejprve vhodné získat nabídku a posouzení vašich úvěrových předpokladů od více potencionálních poskytovatelů úvěru.

Vždy se tak například vyplatí navštívit nejdříve více bank, které by posoudili vaše úvěrové možnosti a sdělili vám podmínky, které byste měli splnit k poskytnutí úvěru.

Budete tak mít možnost porovnání úvěrových podmínek, rozsahu vyžadovaných formalit a zejména úrokových sazeb, které se mohou u každé banky podstatně lišit.

Pokud se v dané problematice dostatečně nevyznáte, je možné využít i služeb odborného finančního poradenství specializovaných finančních poradců.

V každém případě však vždy při výběru vhodného úvěru či obdobného finančního produktu postupujte s rozmyslem a zohledňujte nejen svoji současnou osobní i finanční situaci, ale myslete na budoucnost, kdy se vaše poměry mohou výrazně změnit (ať již pozitivně či negativně).

S ohledem na skutečnost, že úvěrová problematika je zásadně vázána na řadu proměnných, mezi kterými jsou zejména osoba žadatele a jeho poměry, výše a podmínky požadovaného úvěru, a dále doba, kdy je o úvěr žádáno, je poměrně složité v této oblasti poskytnout předem jasná a konkrétní doporučení.

Vaše úvěrové možností a výběr vhodného úvěru je vždy potřeba řešit a posuzovat se znalostí konkrétní situace a aktuálních podmínek na úvěrovém trhu.

.: Porovnávejte nabídky

Řada bank či stavebních spořitelen již dnes poskytuje speciální hypoteční produkty s možností jejich přizpůsobení různým situacím i zájemcům o takový úvěr.

Většina těchto produktů se pak bude lišit především výší úrokových sazeb i dalších poplatků spojených s poskytnutím úvěru a dále také množstvím formalit, které je potřeba k žádosti o úvěr předložit.

Všechny podrobnosti a úvěrové podmínky je třeba získat přímo od konkrétní banky, avšak pro orientační přehled je možné využít i řadu internetových stránek zabývajících se porovnáváním hypotečních produktů, jako například:

Vždy je tedy mimo jiné vhodné nechat si co nejpřesněji spočítat veškeré náklady úvěru, včetně úroků i všech dalších souvisejících poplatků a plateb, aby jste věděli jaká bude celková měsíční splátka a také o kolik daný úvěr v závěru přeplatíte (tedy jaký bude rozdíl mezi skutečně uhrazenou částkou se všemi úroky a poplatky oproti samotné půjčené částce).

.: Formality

Vždy je potřeba počítat s tím, že k žádosti o úvěr bude potřeba doložit řadu dokumentů.

Pokud se tedy rozhodnete požádat u konkrétní finanční instituce o úvěr, je potřeba si také již na počátku zjistit seznam všech dokladů, které je potřeba k žádosti doložit, aby jste mohli co nejdříve začít s jejich shromažďováním.

.: Vybírejte s rozmyslem

Mnohdy se také můžete setkat s nabídkami na poskytnutí úvěru za "velmi výhodných" podmínek poskytovaných nejrůznějšími nebankovními institucemi.

Obecně nelze takové "výhodné" nabídky od nebankovních institucí příliš doporučit.

Pokud byste snad takovou nabídku přesto zvažovali, snažte se o co nejkomplexnější informovanost o podmínkách poskytutí úvěru, o jeho požadovaném zajištění a především také o výši úroků a poplatků spojených s poskytnutím úvěru.

Po pečlivém prozkoumání všech podmínek těchto "velmi výhodných" nabídek můžete mnohdy zjistit, že i když se některý značně viditený a takovým poskytovatelem zdrůrazňovaný aspekt může zdát nezvykle výhodný (např. půjčení vyšších částek bez zajištění či formalit), některý další atribut daného úvěru může tuto prezentovanou "výhodnost" svoji vlastní nevýhodností zcela popřít a zvrátit.

Je tedy potřeba vždy pečlivě zvažovat s kým jednáte, neboť výhodnost takových nabídek je mnohdy (resp. téměř vždy) "vykupována" jinými nevýhodami, o jejichž existenci nemusíte být informováni, nebo je nemusíte být schopni z předkládaných smluv či podmínek dostatečně vydedukovat.